Αναγνώσεις

Αναγνώσεις ποιημάτων από την ιδία, μεταξύ άλλων από τις κυκλοφορίες “Η Μαρία Κυρτζάκη διαβάζει Κυρτζάκη” (Lyra 2009 & Lyra 2011), αλλά και από τρίτους.